Je Sååndombo åter nöög tå…

Hej!

He je Torsdas kveeld nöög å snart var e hälg å ja få skååd va som ska hitt på tå … nåja vi tar he na seinan nöög ska ni få en nager sååndom bilder i e kommand inlägg…

 

Annos så he ja vela kom fram tel me heje inlägge je att jag å min Sambo ha flytta ti Sååndom.

Lämna en kommentar