050 3013238
firma@falk.fi

In hälg me bla Närpes å Sååndom TV men nö mitt i en ny veko..

Gokveeld!

Je på onsdas kveeld nöög å ja gar meijr å meijr mot en hälg nåter e varv å ja om sku ta å koll upp lete va som ha händ såje langt tå å kanske lete va som komber att kom få skååda he tå…

 

Hälgen så som sagt så vort e in vändo ti Närpes på lödajin tå å he va no en bra vändo he å på maang viis nåja va tär ti na på kvelssiidon å baket he tå direkt ti sååndom å baket he na lete köras tå men e va bara na fjortisfest typ som dro na folk så tänkt att far å koll i stan tå å ja men int händ e na meijr tär hälder int.. så jag å golle <3 😉 Susanna  bestämber ås fö att fa heijm å ta en filmkveeld i ställe å he va no bra val he … så tacka veijt ja att ha in bryyd <3 Susanna ;).

Nåja he om he sedan såndajin så vort e int så mytchi tå int na vendo ti sååndom först å film na lete å sedan kveeldin så vort e sååndom tv tå å tär filma ja å bryyden tå 😉 hadd Mervento Vdn Patrik Holm i studion så vort ca 1 tiima me he tå först å sedan lete ar program å sändningen slut ca 20:30 å baket he tå heijm å ja he vort int så mytchi tå int å ja hälgen to slut tär tå 😉

Måndajin tå så händer e int direkt na bara tar e lungt typ å sedan på kveeldin vort e kolla Gladiatorerna å ja he typ allt ja säger om han dajin he å tär tar han slut å sedan var e tisdajin tå å ja Golle <3 far på jobb å jag heijm å sedan på kveeldin vort e sååndom tv repris å möte å sedan tå int na meijr tär å ja tå je vi på hanje dajin som e slut nöög å ida ha e int händ så mytchi anna enn att ha vuri å handla me moster å att a vuri ti mommos 😉

Såså å ja tar rästen åv vekon som e komber nöög 😉

 

Vill en sista gang tack Golle Susanna <3 fö spec hälgen men alla dagar å tiidin vi har ihop e så bra 😉

/Falktjin

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *