050 3013238
firma@falk.fi

Nö je e tå 6 månar sedan e vort 306

Hej!

E je 9 februari 2012 ida å he betyder bla he att jag ha kört 6 månar elo e halv år me nuvarand bilin miin å he je tå en peugeot 306 -97 körd runt 173700 km just nö..

Nåja he om he sedan så både igår å ida ha ja vuri ut å teijji na bilder i sååndom å tå bla åv vindkraftveke som nöög har all siin 3 vingar å je klart fö produktion åv el i mars heje åre alltså kommand månan.. ni ska få en elo nager bilder på he jer på bloggin plus lete ar sååndom bilder å som je rätt fäsk tå.

Sedan så vekon böri åter va vä  in hälg tå e je fridain åmmåros så honje vekon a gaji rätt hastot entå om man tänker tibak på va som ha händ .. he som ha händ je tå bla mommos på månda kveeld å mommos tisda da sedan bryyden fråån tisda kveeld å tärt åmmåros på dajin tär i millan ha ja vuri på sååndom tv möte på tiisda kveeldin samt vuri å fotografera igår å ida ti sååndom tå å he ska ni få smakprov på jer på bloggin..

Tar vi hälgen tå så veijt int direkt na va som skeer enn men säkert var e att far å kör na på lödajin tå så tar e som e komber tå men ti stor deil me golle <3 Susanna

 

/Falktjin

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *