050 3013238
firma@falk.fi

Nåter gar in hälg mot slute…

Hej!

Nöög je vi nåter på in sånda så en veko je på väg att ta slut nöög tå nåter å ja he slutar åtminstone me sååndom tvs sändning som börjar kl 18:30 koll jer www.sundomtv.fi på direkt sändningen å sedan på reprisin på sama ställ sedan baket sändning om allt funkar annos tar e länger.

Nåja he om he men nöög om va som ha händ jer i vekon tå å he som ha händ så je att början på vekon va e rätt lungt va på besök ti fammos å mommos i början på vekon å sedan mot slute vort e in vändo ti Närpes fråån tosda da ti friida kveeld va vi tär å he vort heilt okej no he .. baket he tå så vort e lungt slut på fridajin å lungn början på lödajin…

Lödajin sedan så vort e mytchi ”Taxi” köras å ja int bara he tå utan e vort no träffas åv folk osv å men rätt mytchi ”Taxi” köras vort e no å mytchi historier m.m feg vi no hör å …

Nåja he om honje vekon nöög tå å som sagt nöög så återstar e tå na tiimar åv hanje dajin enn men he som kan nämnas åv he som händer meijr ida/kveeld så je att träff bryyden å att far ti sååndom tv på sändning som börjar kl 18:30 dock tror ja tyvärr att internet int årkar me att sänd på internet så var ingen sändning på internet.. utan måst vänt tärt e komber upp på internet…

 

/Falktjin <3 Susanna 😉

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *