050 3013238
firma@falk.fi

Åter en veko e uvi å nöög je e hälgen å löda tan 13.8

Hej!

E je lödajin tan 13.8 nöög tå å en veko ha gaji åter tå en härlig hälg je åter bara nö tå 😉

Seinast veko så a e vort mytchi köras m.m åv fleijr orsaker he ena je att he ha vort en bil affär så kör me na nyan å lete välkan nöög om man säger så om enn he int e na störr bil på he viise men ni får skååd na sedan tå ni siir me va ja har fö bil tå komber no att kom upp nain bild på an na fram uvi endera nöög ihälgen elo na seinan jer på bloggin 😉 he viktigast nöög je att har na att kör me som ja verkligen vill ha så tå e jag nöjd å he e no ar å..

Nåja he om he sedan så  baket he tå så ha e int händ så mytchi.. på tosdajin va e konstens natt å tå va e att far ut på stan å ta nain å sedan baket he på krogen å tär va vi alltså ja  å <3 golle ti kl halv 3 baket he så jeg vi å jet na å sedan tå baket he heijm å heijm va vi na kring halv 4 elo na åt he hålle… å ja baket he tå så igår fridajin så va vi bara ut å körd na smått å sedan så for vi heijm å skååd na filmer å tåli å sedan vort e natten å nöög tå så siter ja jer å a just vuri ti sååndom å fixa en dator å ja kl e 11:14 å <3 golle e i jobbe ti kl 15 så e ömsand en nager tiimar nöög tå sedan var e att va me hon <3 en stånd å sedan var e att fa ut å skååd va e  skeer ikveeld tå i vasa å sååndom m.m men he e klart att ti fageröjjen var e int na utan na anna ska vi hitt på ti som vill tiid får far me buss elo me nain annin men int me me fö ja kör int tiid 😛

Nåja he om he nöög så siter ja tå jer å tar e lungt å baket he tå så var e va e var tel tå måst skåda å höras na …

 

/Falktjin <3 Susanna Golle mett 😉

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *