050 3013238
firma@falk.fi

Bloggin je uppdatera nöög åter tå..

Hej!

Ja ha nöög uppdatera bloggin me lete ny design m.m men miin riktiga heijmsiido komber att kom så småning om på niklasfalk.net men he drar lete ut på tiidin enn innan ja får allt fixa me he men e komber så mytchi kan ja låv men int når… sedan så bloggin så komber att uppdateras meijr nöög tå ja har meijr lust fö he åter en gang men hu leeng ja har he veijt ja ju int men så leeng e halder i se komber e komm meijr..

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *