050 3013238
firma@falk.fi

Tidin gar å he je en veko in på mars 2011 nö tå..

Hej!

Nöög tå a vi kumi ti tan 07.03.2011 å he betyder att vi je exakt en veko in på mars år 2011…

Men nöög sku vi int tal om he utan vi sku tal om hu seinat vekon ha vuri 😉

Tisdajin 01.03.2011 så böri vä Susanna å sedan tå var e att far heijm tå hon far ti jobbe 😉 <3
Onsdajin 02.03.2011 händer e int direkt na alls… bara na jer heijm å ti mommos å tåli…
Tosdajin 03.03.2011 je e dött föst å sedan var e att ga me mamm ti morbror menn… å ja baket he je en rätt bra kveeld om enn jer heijm
Fridajin 04.03.2011 var e föst att far å handel me mamm å sedan heijm kort å sedan ti mommos me he vi handla å sedan lag ner na snöög åv tatche m.m sedan heijm  å jet na å lag se fädi åså sedan mot Susannas tå å tär slutar han kveeldin me na filmskådas…
Lödajin 05.03.2011 böri att man vaknar breijver hon bäst å underbaras gröbbon Susanna <3 😉 å sedan tå int så mytchi åp dajin men sedan ut på kveeldin å tå händer e na lete meijr som ex ti sååndom å melmo m.m å sedan tå typ na kl 03 elo an tåli var e att far ti Susannas tå å tär slutar kveeldin/natten.. int 100% bra fö me men..
Såndajin 06.03 böri tå tär e sluta på lödajin å he va int så fullt bra tå fö miin deil men annos bra men härligast natten/måronin hittils me hon bäst Susanna <3 Älskar te… nåja lun da m.m skippar sååndom tv pga sjuk , var filmskåda iställe me hon bäst <3 härligt he me syöt Susanna 😉

Måndajin 07.03.2011  så lungt föst å sedan tå på kveeldin ti mommos  å he allt

Nåja he om hon vekon tå… åter en härlig veko men en otroligt underbar hälg me å vä hon bäst Älskar te Söta,underbara Susanna <3 å Tack fö stöde m.m från ni har å …

/Falktjin

He va tå honje vekon he

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *