050 3013238
firma@falk.fi

He a hinda var tisdakveeld nöög reijj.. men bloggar nö tå iallafall

Hej!
Seinast veko alltså vekon 18.10 -24.10 2010 så ha e händ heje om ja tar e i stora drag å komber ihåg rätt.

Måndajin va e rätt dött.. na uppdateringar m.m sedan mommos på kveeldin å lete tåli me he va allt… sedan tisdajin så tå va e repris åv sååndom tvs sänding fråån såndajin 17.10 å tiid va jag å Susanna å fixa så he jeg ut å baket he vort e lete att fa ut på stan.. he om han dajin.. sedan onsdajin så va ja föst ti solf ti agrolink ett en sak som jag hadd besäld åt en på sååndom tv å sedan så direkt baket he for ja ti smedsby å fix me na datorer å tåli åt en bekant/släkting å baket he bara kort heijm å sedan vort e sååndom tv möte.. tär va e dött men möte vort e no å ja e je sänding föst tan 7.11 så e ca 1 å halv veko enn ti he, tär slutar han dajin.

Tosdajin je e no dött om man säger så.. e ti mommos å sedan händer e int direkt så mytchi anna enn he… fridajin så händer e int så mytchi lete ut på stan föst å sedan ti mommos å byt ti vinterdäck åt moster å sedan baket he var e att fa ut på stan.. å ja baket he sluta e vä S…. bra kveeld 😉

Lödajin sedan så var e att byt däck åt föräldran på dajin å sedan int så mytchi på kveeldin var e att fa ut seint tå föräldran ska ti waskia så ca kl 21 far ja ut å direkt baket ja ha fört ti tiid så var e att fa ti hon bäst ;)… tär e ja tå tärt föräldran ringer ca 01:30 å ja baket he tå så hämtar ja föräldran å via in grill å sedan heijm å såv…

Såndajin så var e att fa på Alexanderas 13-årskalas ti sååndom å sedan händer e int så mytchi tär sedan ut å koll så båtin e okej… baket he heijm in vendo sedan var e att fa ut å ja he slutar å att va me hon bäst ;)… så in toppen bra vecko om enn ja säger e sjölv 😀

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *