050 3013238
firma@falk.fi

Åter in vecko böri snart var ti hälg..

Gokveeld!

He ha åter gajin en veko nöög tå å honje vekon ha e händ rätt mytchi tär åv ja int ha blogga na hälder föri nöög tosdakveeld men ska försök uppdater me lete meirj nöög uvi hälgen elo ja åtminstone me ett inlägg frida,löda å sånda kanske fleirj men iallafall så he je he minsta ja ska försök sedan så vekon börja me sååndom tv å sedan skola å sedan lete olik å nöög ida me sååndom m.m å åmmåros veijt ja int direkt na enn va som händer men ex filmkveeld elo liknand sku kuna ordnas jer vä me om na folk je på e… annos så lödajin siir e ut att e kanske var fageröjjen om na folk je på e tå förståss men ni var hör åv er om ni sku vela far men int veijt hu ni slipper tiid..

Fortsatt bra hööst å sköijt om  er i hälgen

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *