050 3013238
firma@falk.fi

12.09 å in hälg je åter uvi..

Gokveeld!

Honje hälgen a vuri både bra å dåli nästan tyvärr så he sämber to uvi lödajin som börja så bra å allt som vi sku test m.m men så så klart tå så gar e ju alldri som man ha tänkt se å ja åmmåros var e att skååd uvi el-systeme i bilin fö kan säg just nöög så je e rätt dött i bilin har man int på musik fråån telefon elo nain som talar så je e ”Tyst” å jag veijt int va som e probleme enn men åmmåros ska ja reijd ut e hoppas att int stereon e död bara man var å lägg in en ”tillfällig” lösning isåfall en obestämd tiid fram uvi… nåja he om he fridajin jeg ju som sagt bra vi va jer vi me å kolla na film å full frys å tåli å sedan fo vi ti jungsund ti ”bakkan” tär va e fest å ja baket he stan å jet na å tåli å en allmänt bra kveeld… sedan kom natten å sedan lödasmåronin men allt jeg bra men int sedan tå kveeldin börja närmse… nåja feg nöjj ås me telefon/dator ljud tå iställe.. å ja sedan så om vi räcknar bort he som händ så vort e nästan bästa hälgen på leeng…

Nöög je e tå såndakveeld å åmmåros som sagt var e att försökfix me bilin å sedan så skola på tiisdaskveeldin å sedan veijt ja int na destumeijr om hoje veckon anna enn att e var na vörå å na ti hälgen å sedan sååndom tv på såndakveeld

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *