050 3013238
firma@falk.fi

Fredagen 2.7.2010..

Hej!

Igår alltså fridajin tan 2.7 så först på dajin händ e int så mytchi anna enn att ja va ti na affärer å skåda ett na som ja behöva ti bilin… å baket så vort e en kl halv 4 att far å skååd på kusin min as fotbolls match i wfc 2010 å tär träffa ja fammo,faster,farboro å kusindren… baket he heijm en litin veendo sedan ut mot sååndom å träff na folk.. baket he ti stan å rådd å sedan ti brändö å baket he ti bak ti sååndom å kålder å sedan tibak i stan/brändö å na tåli.. sedan ti abc å handel/jet å sedan ti en skärifest i sååndom å sedan ti bak mot stan å lömnar tär tärt för heijm sista folktche å far ti sååndom å sedan heijm sjölv..

Dimmo uvi Söderfjälin

Wasa Fotball Cup 2010 Vifk - Gif

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *