050 3013238
firma@falk.fi

Åland nög tå i en nager dagar fram uvi..

Hej!

E på åland nöög tå å ska va jer ti sånda kl 14:25 tå viking line gar tibak mot åbo å sedan buss mot vasa tå å heijm i sååndom krong kl 01 tidin å sedan tå endera ut en  ståånd elo direkt heijm å såv.. nåja he om he nöög.. går dajin jeg meijr elo minder åt ti att reijs tå vi starta kl 14:50 fråån sååndom å va ca 19:50 i åbo å sedan tå for m/s isabella fråån åbo mot långnäs kl 21 å i långnäs va vi kl 01 å tan to vi bussin mot mariehamn å sedan så föri mariehamn steijg två pers åv å sedan direkt vi hadd kumi uvi gränsin ti mariehamn så vänta fasters sambo robban på me me bil å tå kört han me heijm å tär jag ja nästa direkt å ligg å nöög a ja vuri vetchin i ca 30 min å fundra på å lag na frukost, ska föst vänt lete å skåd om kusin vaknar snart, annos så veijt ja faktist int så mytchi va som händer ida elo rästen åv dagan, men hör åv me minst en gang om dajin jer på bloggin å på fb postar ja statusar så ofta e händer na nytt..

/Falktjin fråån Åland

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *