050 3013238
firma@falk.fi

Messåmarin nager dagar bort å en ny vecko e nästan…

Hej!

Ja he ha reijj hinda ga nästan 3 dagar sedan messåmarin å he betyder att e je onsda åmmåros å snart je e sista hälgen föri ja försvinder in litin ståånd bort fråån vasa å österbotten ti e anna ställ av slöjjar int var ja e på väg elo når elo hu leeng elo na detaljer alls kring hede enn men e komber att kom info seinast tå ja je påväg tiid ja ska.

He om he sedan så honje hägen siir lete annorlunda ut å junom att ja komber att va uppteijji på både lödajin å sååndajin så täföri je e endast friidajin ja har na tiid å tå veijt ja int enn hälder me säkerheijt va som skeer men troligen var e vell no ut å på  å sååndom elo na liiknand, hör åv er om ni har na planer fö fridajin så ja har lete koll på va som skeer tå….

He va allt såje langt åså hoppas ja att messåmarin jeg bra fö all  å int att nain feg na värr skador elo böter elo na men tror no ni sköijter er all som ja je me…

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *