050 3013238
firma@falk.fi

Löda å en laang kveeld å natt framför…

Ja hej!

Ida je e tå löda 23.1 å e je ungdomsdans i sålv å ja he e istortsätt enda ja veijt åv som e na som kan nämnas jer sedan jer e no na på gang i sååndom å men he je tåli saker ja int kan ga ut me jer på bloggin ettsom e je na som int je officielt utan e inom kompisar he får spriidas så täföri… sedan så var e no säkert na köras istan å sååndom ikveeld å om ja har fått rätt intryck åv ti som ja ha tala me… sedan så gar ja int ut me na meirj nöög… men status komber uppdateras på facebook undi kveeldin å ja kanske telome nain bild komber upp å på facebook..

Om ni vill me na undi kveeldin så funkar Telefonan å ja msn å facebook men säkrast je samtal elo sms

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *