050 3013238
firma@falk.fi

Hälgen e slut å he e ja å…

Jah hej!

Hälgen e så gott som slut nöög tå e je sein såndas kveeld så ja kan utan att uvidriiv säg att he e jag å baket att ha på löda laga bort snöön å iis fråån ett tak å sedan ida vuri å laga bort snöög å fråån två (minde tak) så ha no minns sagt arbeijta hanje hälgen å tå haja hinda va ut me na folk å…

…saandom.net feg minst tiid åv allt honje hälgen fast ja trodd e sku var mytchi gjort åt he men skiit i he finns no tiid för he sedan nain gang…

Nåja en bra vecko ha e vuri börja skolan på nytt baket jul å nyåre på tisdajin å tå sedan heje nöög på hälgen…

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *