050 3013238
firma@falk.fi

Början på en händelseriik hälg..

Hej!

Ida böri tå en innehållsriik hälg å ja kort säger ja såje böri ida men na lete saandom.net å lete supas bakit å slutar på sånda kveeld me sååndom tv..

Tar ja e lete meijr nogrant så kan ja säg att på saandom.net siidon så ska innan hälgen je slut så ska dialekt siidon va upp ti 100% he e nästa fixa reijj men lete ska järas enn å ja sedan så svenska deilin så e upp men tär ska allt få se en litin junom gang så att allt funkar å siir bra ut… finska deilin så komber e om e komber att komm upp annos var han skuti på framtiidin å ja e lägs åt siidon… sedan så forume på http://forum.sundom.nu je upp så bara å regg de å skriv sedan så Saandom.nets portal å Fest siidon e ner å he komber på framtiidin he… å ja design uppdatering e igang he å men tar no minst en nager månar enn innan he je fixa…

He om saandom.net nöög te lete ar saker… ida så var e som sagt endera krog elo att va heijm å ta nain jer heijm… sedan så hur löda var så he läst dö reijj… sånda så kan om e riktit vill se finns lete tiid föri sååndom tv å kanske å baket.. men he måst diskuter å skådas på såndajin..

En sista önskan ti all… skick int elo ring na  ida elo åmmåros å int hälder föri såånda kveeld…

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *