050 3013238
firma@falk.fi

Allt gar int rikti som e ska nö så väntar på..

Hej!

Ja som ni läsr i rubriken så je e in deil motgangar nöög deils me saandom.net å me sååndoms radio å allt anna som e kan ga dålitg me just nöög… he betyder att honje hälgen komber var en hälg med förändringar som komber att va å he betär hålle annos tvingas ja lägg ner sååndoms radio åter e varv å he vill ja int utan ska kör på i en måna nöög åt gangon å sedan så skådar hu leeng he gar.. men baket lete server strul igår så kör vi me endera en elo två servrar … server 1 e allti igang tå e j esändning server 2 e igang vissa ganggor… men ga in på http://radio.saandom.net å lyssen nöög.. ska boda snurr på enda fram ti sånda kveeld nö..

Nåja tär har ni en bra ursäkt vaför ja int komber ut na honje hälgen… sedan bara för att vill e sku få böri var såmarins så kombe jer nager bilder..

Skären

Skären

Skären

Skären

Bildren förklarar allt..

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *