Välkommen ti Tonifalks Minnes Siido

Jer finns info om Toni Falk Fråån Sååndom

Född 07.01.1988 – Dog 07.05.2006 

Adresser som funkar nöög je toni.falk.fi & falk.fi/tonifalk

Skriv Till Minne ha nöög stängdist ner å he betyder att e endast gar att läs va som ha skrivadist tär…


Ladda ned PDF-filen på alla som skrivit en hälsning till Toni år 2006

Info om Toni Falk

Namn:Toni Falk | Född 7.1 1988 | Dog 7.5 2006 | Fråån: Sååndom
Toni va fö he mästa in glad å trevlig person å he som betydd mäst fö han va Skären å skärilive m.m

Bilder